MENU Sluiten

TT Ontwikkeling en omwonenden sluiten convenant

Afgelopen maandagavond (16 november 2015) hebben TT Ontwikkeling BV (een samenwerking tussen TopLevel Development BV en Thunnissen Ontwikkeling BV) en de direct aan het zogenaamde Cardea terrein grenzende bewoners van de wijk Holtlant een convenant gesloten.

TT Ontwikkeling heeft vanaf de start van de ontwikkeling contact gezocht met de omwonenden om ze te betrekken bij de planvorming. Na driekwart jaar overleg heeft dat geleid tot een convenant, waarin diverse afspraken gemaakt zijn.

Op dit Cardea terrein is TT Ontwikkeling voornemens om 47 grondgebonden woningen te realiseren. De start bouw zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden.