MENU Sluiten

Start verkoop De Stille Watering Leiderdorp

Op 9 maart jongstleden is de verkoop van het project De Stille Watering te Leiderdorp gestart. Het project behelst 47 woningen, waarvan 7 sociale huurwoningen. De 40 koopwoningen zijn inmiddels allemaal onder optie.

Het project is ontwikkeld door TT Ontwikkeling BV, een samenwerking tussen Thunnissen Ontwikkeling BV en TopLevel Development BV.

De start bouw zal plaatsvinden komende zomer. Zie ook www.wonenaandestillewatering.nl

 

TopLevel Development is betrokken als ontwikkelaar. De verkoop en bouw zal gerealiseerd worden door Thunnisen Heemstede Bouw BV