Wonen

TopLevel Development BV heeft de ambitie duurzame woon- en stedenbouwkundige concepten te ontwikkelen, die vooral zijn gericht op de wensen van de gebruikers.

Duurzaamheid speelt hierbij een essentiële rol. Duurzaam ontwikkelen betekent meer dan milieuvervuiling voorkomen of energie besparen. Het betekent voor ons kiezen voor oplossingen die het minst milieubelastend zijn. Nu en in de toekomst, dit in het belang van mens, dier en natuur. Voor TopLevel Development BV is duurzaamheid ‘a way of life’. Daarbij zijn de huidige en toekomstige levensstijl en de menselijke maat ons uitgangspunt. Wij maken deze ambitie waar door onze marktkennis te combineren met een integrale benadering van stedenbouw en architectuur.

Door middel van een uitgekiend differentiatiebeleid zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren voor uiteenlopende doelgroepen. Wij zijn specialisten in woningen voor speciale doelgroepen zoals, starters op de woningmarkt, groepswoningen, levensloopbestendig wonen en begeleid particulier opdrachtgeverschap. Daarmee bieden wij alle ruimte voor individuele keuzes en is expressie in balans met de collectieve stedenbouwkundige en architectonische structuur.TopLevel Development BV begrijpt de consument en heeft respect voor de omgeving en de maatschappij. Wonen wordt niet alleen meer in de woning zelf beleefd, maar met name rondom de woning. Een hoog ambitieniveau en kwaliteit van het openbaar gebied, afgestemd op de beoogde woonconsumenten is bij ons dan ook een vanzelfsprekendheid.

Het wonen is een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het hangt samen met het zijn van de mens, het wonen is: “de wijze, waarop jij bent en ik ben, de manier, waarop mensen op de aarde zijn” (Heidegger, 1954, p.42).