Winkelen

Winkelen is steeds meer ‘beleving’ van zelfbewuste consumenten. TopLevel Development BV ontwikkelt commercieel succesvolle winkelcentra, zowel op binnenstedelijke locaties als in de periferie.

De vraagstukken rond winkelontwikkeling zijn altijd complex: gemeentelijke voorwaarden, behoud van identiteit van een vaak kwetsbare locatie, hoge grondprijzen, bereikbaarheid, parkeren. Aantrekkingskracht op ondernemers en consumenten moet worden geïntegreerd in één creatieve, maar realistische oplossing.

Wij integreren winkelen, parkeren, wonen en verblijven tot één samenhangende ‘experience’. Hiermee laten wij onze winkelontwikkelingen aansluiten op de marktvraag, hebben wij oog voor bestaande voorzieningen en nieuwe trends. Op deze manier krijgen deze locaties een belangrijke impuls.