Integrale gebiedsontwikkeling

Steeds vaker is er vraag naar een integrale gebeidsgerichte visie voor complete wijken en centra. Door de ervaring van TopLevel Development BV op dit gebied wordt van begin af aan voorzien in de evenwichtige samenhang van wonen, werken, winkelen, verblijven, verkeer, groen en voorzieningen. Daarbij hebben wij oog voor het unieke van elke locatie en hart voor wat daar maatschappelijk leeft.

Onder regie van de gemeente, in nauw overleg met alle ‘stakeholders’, nemen wij – voor eigen rekening en risico – uitvoeringstaken op ons. Deze variĆ«ren van de totale praktische realisatie van de plannen tot het overnemen van werkzaamheden, zoals de aansturing van stedenbouwkundigen, architecten en andere externe adviseurs, het communiceren met buurtbewoners en andere ‘stakeholders’. TopLevel Development BV maakt van gebiedsontwikking WEL een geslaagd fenomeen, wij maken waar wat anderen beloven.