MENU Sluiten

Prijsontwikkeling huizen op kwartaalbasis onveranderd

Februari 2010 – Op kwartaalbasis is de prijsontwikkeling van huizen niet veranderd (+0,0%). Op jaarbasis is er sprake van een prijsdaling van -3,6%. De prijsdaling was op jaarbasis in het derde kwartaal van 2009 groter, namelijk -4,6%. Voor het volgende kwartaal voorspelt het onderzoeksbureau voor de Nederlandse woningmarkt ABF Valuation een verder herstel.

De gemiddelde waarde van een huis is op hetzelfde niveau gebleven vergeleken met het vorige kwartaal (249.000 euro). Vergeleken met een jaar geleden is er wel een daling in de prijs te zien van 3,6%. Zo heeft 87% van de gemeenten te maken met een lagere huizenprijs dan een jaar geleden. Hier staat wel tegenover dat de gemiddelde huizenprijs in 45% van de gemeenten is gestegen in het afgelopen kwartaal.

Eengezinswoningen
Niet alle segmenten van de woningmarkt zijn even sterk in waarde gedaald of gestegen. Zo zijn dure eengezinswoningen in Nederland het afgelopen jaar in waarde afgenomen met -4,9%. Middeldure en goedkope eengezinswoningen zijn minder in waarde gedaald: respectievelijk -3,8% en -2,4%.

Westelijk en Noordelijk landsdeel
Vergeleken met 2009 daalde in het Westelijke landsdeel de waarde van eengezinswoningen het hoogst. Wel vond er een licht herstel plaats vergeleken met het vorige kwartaal. In het Noordelijke landsdeel is een opvallende stabilisatie van de prijsontwikkeling te zien in alle drie de prijsklassen. Vergeleken met 2009 doet zich een lichte stijging voor in het segment van dure eengezinswoningen (0,8%).

Provincies
Ten op zicht van 2009, is in 11 van de 12 provincies de gemiddelde woningwaarde gedaald. Wel deed zich in het afgelopen kwartaal een waardestijging voor in de helft van de provincies. Alleen in de provincie Drenthe is de waarde van een huis zeer licht toegenomen (+1,5%) in het vierde kwartaal 2009 ten op zichte van het vierde kwartaal het jaar daarvoor.In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland is de gemiddelde prijs het meest gedaald. Zo kende deze provincies achtereenvolgens een gemiddelde waardeontwikkeling van -5,5%, -4,0% en -4,9%.

Bron: De Hypotheker