MENU Sluiten

Persbericht: Samenwerking winkelcentrum Dauwendale, IPMMC Vastgoed en TopLevel Development

Intentieovereenkomst herontwikkeling winkelcentrum Dauwendaele

De Coöperatieve Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg heeft na unanieme besluitvorming een intentieovereenkomst met IPMMC Vastgoed gesloten voor de herontwikkeling en uitbreiding van dit winkelcentrum.

Winkelcentrum Dauwendaele is het sociale middelpunt van de gelijknamige woonwijk. De komende periode wordt door partijen benut om tot een juiste ontwikkelingsvisie en planvorming te komen voor de revitalisatie van het winkelcentrum en het aanliggende gebied, een en ander in samenhang met de nieuwe langetermijnvisie die de gemeente Middelburg zal opstellen voor de hele wijk Dauwendaele. IPMMC Vastgoed zal voor dit project een samenwerking aangaan met Toplevel Development. Adviesbureau Steeds adviseert de Vereniging van Eigenaren in het ontwikkelproces.

Compleet wijkwinkelcentrum

Dauwendaele is één van de grootste wijken van Middelburg. Het overdekte winkelcentrum, geopend in 1973, meet circa 5.200 m2 en telt 26 verkooppunten en een welzijnscentrum. Het winkelcentrum heeft een wijkverzorgende betekenis voor Dauwendaele en voor het nieuwe woongebied de Mortiere. Daarmee leunt het winkelcentrum op een bevolkingsdraagvlak van meer dan 15.000 consumenten.

Belangrijke pijlers van de voorgenomen herontwikkeling van het winkelcentrum zijn het verbreden van het wijkaanbod, de verruiming van de bestaande winkelruimtes, het verbeteren van de beleving van het winkelgebied bij bezoekers en het optimaliseren van de parkeervoorzieningen. Onderzocht zal worden of het winkelcentrum de omvang kan gaan krijgen van een full service, up-to-date wijkwinkelcentrum van circa 10.000 m2.

Naast de hierboven genoemde verhoging van de winkelkwaliteit voor bezoekers en winkeliers, zal tevens naar de andere wijkverzorgende voorzieningen binnen het winkelcentrum en daarbuiten worden gekeken (welzijn, zorg). Ook de mogelijkheden voor het toevoegen van woningen worden de komende tijd door betrokken partijen onderzocht.

Profiel IPMMC

IPMMC Vastgoed is een integrale dienstverlener op het gebied van consultancy, projectmanagement, projectontwikkeling en concepts. Uitbreidingslocaties transformeren steeds vaker in ingewikkelde binnenstedelijke en multifunctionele ontwikkelingsprojecten. De behoefte aan duurzame kwaliteit groeit, de binnenstedelijke problematiek neemt toe, gebouwontwikkeling maakt plaats voor gebiedsontwikkeling en projecten worden meer multifunctioneel; werken, wonen, winkelen en recreëren op één plek en onder één dak. Deze integrale dienstverlening is onze kracht en daarmee bieden we een aanwijsbare meerwaarde richting onze opdrachtgevers. IPMMC Vastgoed staat bekend als een betrouwbare en creatieve speler in de vastgoedwereld en is daarmee de juiste partij om dergelijke complexe trajecten efficiënter te laten verlopen.

Profiel TopLevel Development

TopLevel Development is een ontwikkelaar die langjarige ervaring heeft in het realiseren van duurzame ontwikkelingsprojecten in Groot-Zeeland en werkt nauw samen met gemeenten en corporaties om hun plannen waar te maken, zoals uitbreiding, herstructurering alsmede renovatie en nieuwbouw.

TopLevel Development meent dat projectontwikkeling weer een vak moet worden van specialisten, werkend binnen een maatschappelijk proces, waarbij de eindgebruikers, hun omgeving en het milieu centraal staan en duurzaam samenwerken met de gemeente, maatschappelijke organisaties en omwonenden van onmisbaar groot belang is.

Profiel Steeds

Steeds is het adviesbureau voor stedelijke vernieuwing dat de brug slaat tussen beleid en praktisch handelen. Vanuit de productgroep herontwikkeling winkelcentra (HWC) begeleiden de adviseurs van Steeds: (verenigingen) van eigenaren en ondernemerscollectieven, institutionele- en particuliere beleggers, alsmede ontwikkelaars, gemeenten en woningbouwcorporaties.

De kernwaarden van HWC betreffen het verbeteren en versterken van winkelcentra vanuit het belang van het totale winkelcentrum, gebaseerd op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vanuit: maatschappelijk rendement, economisch klimaat en rendement, functionaliteit en financieel rendement.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

– IPMMC Vastgoed, Annemieke Verwoert, communicatie manager, (030) 281 7300

– TopLevel Development, Jan Sips, directeur, (0495) 852754

– Steeds, Peter Hagedoorn, adviseur, (070) 888 4545

Zie ook: www.ipmmc.nl, www.topleveldevelopment.nl, www.steeds.nl