MENU Sluiten

Participatieproces Ruimtevaartbaan IJsselstein van start gegaan

Op 26 april j.l. heeft de eerste bijeenkomst van het participatietraject van het project Ruimtevaartbaan te IJsselstein plaatsgevonden. De avond was ruim bezocht met circa 100 mensen. Op 24 mei a.s. zal een inspraakavond plaatsvinden in het fulcotheater plaatsvinden van 18.30 – 20.30. Dit is een inloopavond, waar men commentaar kan geven op de plannen (het voorlopig ontwerp). Op de website aanbod.vorm.nl/ijsselstein kan men alle informatie terugvinden en ook de presentatie van 26 april en alle vragen en antwoorden van die avond.

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

Arjan van Dijkreply
04/05/2023 at 11:03 am

Participatie m.b.t. het voorlopig ontwerp bouwlocatie Ruimtevaartbaan IJsselstein.

De ontsluitingsweg

De ontsluitingsweg is ingetekend pal naast en parallel aan de wetering en het Aquamarijnpad.

Het lijkt alsof de ingehuurde stedenbouwkundige de ontsluitingsweg heeft ingetekend om zo veel mogelijk (geluids-) hinder voor zo veel mogelijk omwonenden te realiseren. Dit is niet acceptabel.

Wat mij betreft zijn er drie opties voor de locatie van de ontsluitingsweg:
1) Aansluiting op de bestaand weg in het Nedereindse Park (gemeente Utrecht). Dit zou een verbindingsweg met een lengte van 10 tot 15 meter betekenen.
2) In combinatie met of naast de ingetekende nieuwe fietsroute van IJsselstein naar het Nedereindse Park. Dit zou dan gemiddeld de kortste route vanuit IJsselstein zijn naar de ingetekende woningen. Een combinatie van ontsluitingsweg en fietspad zou kunnen inhouden dat gemotoriseerd verkeer daar te gast is (fietsers hebben voorrang) en de max. snelheid 15 of 20 k/m per uur is.
3) Geen verbindingsweg realiseren. De wijk autoluw maken en parkeergelegenheid nabij het Nedereindse Park realiseren.

Leave a reply