Speerpunten

SAMENWERKEN
 • Projectontwikkeling is een proces van samenwerken
 • Samenwerken met omgeving
 • Samenwerking met ontwikkelende aannemer
 • Focus op voorkant van het proces
SLAGVAARDIG
 • Korte lijnen, direct besluit
 • Van niets tot concept plan in zeer korte tijd
 • What you see is what you get: besluitvormers aan tafel

CREATIVITEIT
 • Bij start projectontwikkeling is creativiteit essentieel (informeel)
 • Laatste deel is procesgericht (formeel)
 • Samenwerken met omgeving en lastige invullocaties vergen meer creativiteit
LEAN&MEAN
 • Drie man, één bedrijf (Lage Algemene Kosten)
 • Beheersen het hele ontwikkelingsproces (kennis & netwerk)
 • Geen inefficiëntie door projectoverdrachten (vergaderen is een middel geen doel)
left
right