MENU Sluiten

De Stille Watering te Leiderdorp uitverkocht

Op 9 maart jongstleden is de verkoop van het project De Stille Watering te Leiderdorp gestart. Het project behelst 47 woningen, waarvan 7 sociale huurwoningen. De 40 koopwoningen zijn inmiddels allemaal verkocht!

Het project is ontwikkeld door TT Ontwikkeling BV, een 50%-50% samenwerking tussen Thunnissen Ontwikkeling BV en TopLevel Development BV.

De start bouw zal plaatsvinden komende zomer. Zie ook www.wonenaandestillewatering.nl

 

TopLevel Development BV is betrokken als ontwikkelaar. De verkoop en bouw zal gerealiseerd worden door Thunnisen Heemstede Bouw BV