MENU Sluiten

Consument wil het liefst romantisch wonen in een dorp

Consument wil het liefst romantisch wonen in een dorp

Nieuw type onderzoek geeft meer inzicht in woonwensen op langere termijn

Als consumenten het voor het zeggen hebben, wonen zij het liefst in een traditionele woning in een dorpse omgeving, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het vernieuwende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM en NEPROM. Het is onderdeel van het landelijke WoON-onderzoek en geeft nieuw inzicht in de woonwensen van consumenten en de afwegingen die zij maken. Ook is doorgevraagd naar de motieven achter deze woonwensen.

Vernieuwend onderzoek
In het onderzoek is in kaart gebracht hoe men het liefst woont zonder rekening te houden met de eventuele beperkingen die een dergelijk keus in de dagelijkse praktijk kent. Ook is onderzocht hoe hard de diverse woonwensen zijn. In meer traditioneel onderzoek wordt wel binnen beperkende randvoorwaarden naar woonwensen gevraagd. Daarnaast is traditioneel onderzoek veelal gericht op mensen die binnen twee jaar willen verhuizen en al aan het zoeken zijn. Woonwensen kunnen dan zijn bijgesteld aan het aanbod, waardoor de oorspronkelijke woonwensen minder zichtbaar zijn geworden. In het nieuwe onderzoek is een steekproef getrokken onder de gehele Nederlandse bevolking, ongeacht eventuele verhuisplannen. Hierdoor zijn de woonwensen ook bruikbaar voor de langere termijn.

Locatie buiten de stad populair
De ligging, prijs en ruimte zijn van het grootste belang voor het keuzegedrag van vrijwel alle huishoudens. Het ontbreken van dagelijkse winkelvoorzieningen, parkeergelegenheid en openbaar groen wegen zwaar mee in negatieve zin. Ongeveer de helft van alle huishoudens wil wonen in een landelijke, dorpse omgeving. Suburbaan wonen komt op een tweede plek (30%) en slechts 20% van de huishoudens wil een woning in een stedelijke wijk. Alleen onder alleenstaanden is een stedelijke omgeving het meest geliefde woonmilieu.

Traditionele architectuur favoriet
Een traditionele bouwstijl is onder 60% procent van de respondenten favoriet: bruine baksteen, puntdaken en sfeerelementen uit de jaren dertig woningbouw. Naast de voorkeur voor traditionele architectuur wenst 37% van de respondenten een nieuwbouwwoning. De hardheid van deze voorkeur is echter minder hoog. Voorkeuren voor de bouwstijl of nieuwbouw laat de consument doorgaans makkelijker vallen ten koste van aspecten als ligging, prijs en ruimte.

Vrij wonen
Het blijkt dat veel mensen de voorkeur hebben voor een vrijstaande woning (37%). Binnen deze groep is dit voor 40% van de respondenten een harde voorkeur. Dit betekent dat zij bij een verhuizing geen andere woning zullen accepteren. In de inkomensgroep van modaal tot twee keer modaal, heeft bijna 70% de voorkeur voor een (half)vrijstaande woning. Vrijheid en privacy worden als belangrijkste motieven daarvoor aangedragen.

Het nieuwe onderzoek is gebaseerd op de module Consumentengedrag van het landelijke WoON-onderzoek. De onderzoekstechniek is ontwikkeld door OTB en de analyse en rapportage is verzorgd door ABF Research.
Op het Kennisfestival Zo Wil Ik Wonen, dat de NEPROM samen met Architectuur Lokaal op 25 november in de Doelen in Rotterdam organiseert, wordt dit onderzoek gepresenteerd.